Jaakko Valvanne hyte.fi kysymys- ja vastaussivustosta: “Tämä on todella hyvä idea. Hienoa!”

Haastattelukysymyksiä Jaakko Valvanteelle

Tässä kirjoituksessa on poimintoja Markon ja Tampereen yliopiston geriatrian professori Jaakko Valvanteen kanssa käydystä keskustelusta liittyen hyte.fi kysymys- ja vastaussivustoon. Jaakko Valvanteesta kannattaa lukea lisää YLEn Jaakko Valvanne: Vanhustyö tarvitsee iloista vallankumousta -kirjoituksesta.

Olin onnekas, kun sain sovittua kiireisen Jaakko Valvanteen kanssa puolen tunnin keskusteluajan. Sivusto oli hänelle entuudestaan tuttu Likioma-projektin (2013-2016) ohjausryhmän kokouksista ja hän oli myöskin käynyt tutustumassa uudestaan sivustoon ennen keskustelua.

Aluksi tiedustelin Valvanteelta millainen käsitys hänellä on kentällä hoitotyötä tekevien ammattilaisten osaamisesta liittyen apuvälineisiin ja mistä he löytävät tietoa erilaisista apuvälineistä. Valvanne vastasi, että suurin osa ammattilaisten tiedonhausta liittyen apuvälineisiin tapahtuu todennäköisesti hakukoneiden avulla ja pohjatietona apuvälineistä ovat opinnot. Hän myös mainitsi, että harvempi ihminen lähtee hakemaan apua ammattilaisilta pieniin arjen haasteisiin, joita apuvälineillä voisi helpottaa. Valvanne pitää tärkeänä, että apuvälinetietoa on kattavasti ja helposti saatavilla. Kuulemma hyte.fi sivustolla hyödynnettävä yhteisöllinen sisällöntuotanto on juurikin sitä uutta mitä kaivataan kentälle. Yhteisöllisellä sisällöntuotannolla tarkoitetaan sitä, että kuka tahansa voi tuottaa sisältöä ja kuka tahansa voi arvioida sekä äänestää sisältöä.

Keskustelimme Valvanteen kanssa myös hyte.fi sivuston sisällöstä ja sen laadusta. Olimme yhtä mieltä, että sivusto tarvitsee pikaisesti ammattilaisia tuottamaan sisältöä, sillä vasta laaja sisältö osoittaa sivuston toimivuuden ja tarpeen käytännössä. Valvanne oli haltioissaan Flickr-palvelusta löytyvistä videoista ja siitä kuinka lyhyillä, yksinkertaisilla videoilla voidaan esitellä apuvälineiden käyttöä. Kerroin siinä samalla miksi on tärkeää, että videot ovat julkaistu avoimen tiedon Creative Commons -lisenssillä. Lisensoinnilla mahdollistetaan, että kuka tahansa voi hyödyntää videoita ei-kaupallisessa tarkoituksessa ilman, että tarvitsee kysyä tekijöiltä erikseen lupaa, jota nykyinen tekijänoikeuslaki edellyttää. Tämä tieto oli Valvanteelle uutta.

Apuvälinevideoita hytefi ryhmässä Flickr-palvelussa

Apuvälinevideoita hytefi ryhmässä Flickr-palvelussa

Valvanne näki tärkeänä, että kaikki sosiaali- ja terveysalan opiskelijat hyödyntäisivät sivustoa opinnoissa ja työelämässä. Hän piti hyvänä ominaisuutena sitä, että aktiivisuudesta hyte.fi sivustolla palkitaan pisteillä ja käyttäjäprofiilin kautta näkyy tiedot, joilla voi todistetusti osoittaa aktiivisuuden ja osaamisen.

hyte.fi sivustolla Marko Suvila käyttäjän käyttäjäprofiilin aktiivisuustietoja

hyte.fi sivustolla Marko Suvila käyttäjän käyttäjäprofiilin aktiivisuustietoja

Keskustelun lopuksi kyselin Valvanteelta kantaa mikä toimija olisi hyvä jatkamaan hyte.fi sivuston tai idean jatkokehittämistä. Hänen mielestään sopiva jatkaja olisi Vanhustyön keskusliitto (VTKL).
Minulle keskustelusta jäi hyvä mieli ja sain lisää tsemppiä asian työstämiseksi eteenpäin.

Tabletin käytöstä innostunut Kaija kertoi uudesta aluevaltauksesta.

Likiomassa vieraili tabletin käytöstä innostunut Kaija.

Kaikki lähti siitä, kun Kaija oli juttelemassa matkapuhelimen vaihtamisesta päivittäistavarakaupassa puhelinoperaattorin edustajan pisteellä. Myyjä ehdotti siinä samalla, että tabletti voisi toimia internetin selailussa eikä sitä saa sekaisin niin kuin tietokonetta. Tabletti lähti mukaan liikkeestä. Kaijan aloittamista tuki merkittävästi lähipiiri, erityisesti hänen vävynsä tekemä pohjatyö säätämällä tabletin asetukset kuntoon ja eri sovellusten asennus. Asennekin vaikutti käyttöönottoon myönteisesti, sillä häneltä löytyi rohkeutta “lähteä räpläämään” sekä tietenkin uteliaisuutta.

Tiedustelimme miten Kaija käyttää tablettia. Alla listaus käyttökohteista:

  • Vanhojen kuvien katseluun, joita vävy on skannannut vanhoista kuvista.
  • Käsityöohjeiden etsimiseen, joita tytär sitten tulostaa paperille.
  • Vieraskieliseen kirjallisuuteen tutustumiseen, kääntäjä on suurena apuna.
  • Etsii tietoa hyödyntäen puheella toimivaa Google hakua esim. ruokaohjeita, kukkien hoito-ohjeita
  • Yle Areenan ohjelmien katselu

Yhteydenpitoon hän ei vielä käytä tablettia.

Millaisia terveisiä lähetät muille?

“Rohkeasti räpläämään, tabletti ei mene solmuun.”

Likioma kouluttaa 2016

KAATUMINEN EHKÄISY_koulutus_syksy_2016

Kaatumisen ehkäisy

Fysioterapeutti Minna Nauhan mukaan ikääntyessä kehomme ei kestä enää kaatumista ja muita kolhuja samalla tavalla kuin nuorempana. Siksi kaatumisen aiheuttamat vammat voivat ikääntyessä olla vakavampia. Hyvällä kaatumisten ehkäisyllä voidaan tutkitusti pienentää kaatumisriskiä ja näin ollen turvata ikääntyneen kotona pärjääminen pidempään. Kaatumisriskeihin vaikuttamalla voidaan myös lisätä ikääntyneen turvallisuutta liikkuessa, parantaa hänen elämänlaatuaan sekä vähentää muun muassa kaatumisen aiheuttamien sairaalajaksojen määrää. Kaatumisen ehkäisy koostuu useista eri osa-alueista, joista keskeisimmät ovat ikääntyneen oman tietoisuuden lisääminen sekä säännöllinen liikuntaharjoittelu. Likioman kaatumisen ehkäisy -ryhmässä keskitytään erityisesti näiden kahden osa-alueen tukemiseen.

Pysytääs pystyssä

Likioma-projektiin kehitetyn kaatumisen ehkäisy -ryhmän tavoitteena on lisätä ikääntyvien omaa tietoisuutta kaatumisiin vaikuttavista tekijöistä sekä tukea heidän liikuntaharjoitteluaan osana kaatumisten ehkäisyä. Ryhmän ohjelma muodostuu kahdeksasta kaatumisen ehkäisyyn liittyvästä teemasta, jotka toistuvat kiertävänä kahden kuukauden mittaisena syklinä.

KAATUMISEN EHKÄISY – vertaisohjaajakoulutus

Likioma-projekti ja Lähitori Kuusela järjestävät koulutusta, joka antaa ryhmän ohjaajalle tarvittavat tiedot ikääntyneiden kaatumisen ehkäisy – liikuntaryhmän ohjaamiseen. Koulutukseen tulevalla ei tarvitse olla alan koulutusta tai aikaisempaa kokemusta liikunnallisten ryhmien ohjaamisesta. Riittää, että olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena ikäihmisten kanssa. Meiltä saat tarvittavan koulutuksen ja materiaalipaketin, jonka avulla on helppo lähteä aloittamaan ohjausta. Tuemme sinua aloituksessa ja sinulla on nimetty työntekijä, jonka puoleen voit kääntyä tarvittaessa.

Tutustu alla olevaan ohjelmaan ja tervetuloa mukaan innostavaan porukkaan.

_______________________________________________________________________________

KAATUMISEN EHKÄISY -vertaisohjaajakoulutus

Järjestäjät: Likioma-projekti ja Lähitori Kuusela

Paikka: Kuuselakeskus, Nuolialantie 46, 33900 Tampere

Ohjelma

22.9. klo. 10.00–12.00 Vapaaehtoisena toimiminen ja ohjaajuus

sosiaaliohjaaja Taru Malinen ja projektityöntekijä Maarit Kurunmäki

23.9. klo. 10.00–12.00 Kaatumisen ehkäisy ja ryhmän ohjaaminen

fysioterapeutti Minna Nauha ja fysioterapeutti Jesse Asikainen

29.9. klo. 10.00–14.00 Tasapaino, fysioterapeutti Minna Nauha

30.9. klo. 10.00–14.00 Lihaskunto, fysioterapeutti Jesse Asikainen

14.0015.00 Miten tästä eteenpäin?

projektipäällikkö Arja Anttila ja projektityöntekijä Maarit Kurunmäki

Kouluttajina:

fysioterapeutti Minna Nauha

fysioterapeutti Jesse Asikainen

sosiaaliohjaaja Taru Malinen

projektityöntekijä Maarit Kurunmäki

projektipäällikkö Arja Anttila

Katumisen ehkäisy –vertaisohjaajakoulutus antaa ryhmän ohjaajalle tarvittavat tiedot ikääntyneiden liikuntaryhmän ohjaamiseen sekä edistää kaatumisen ehkäisyä. Kaatumisen ehkäisy materiaalipankki on fysioterapeutti Minna Nauhan kokoama. Materiaalipankissa on hyödynnetty tutkittua tietoa ja sen koostamishetkellä voimassa olleita suosituksia.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 9.9.2016 mennessä Arjalle, puh. 0400 172 528, arja.anttila@likioma.fi