Härmälän alueen Kyläkokous 23.5.2016

Härmälän alueen Kyläkokous

Maanantaina 23.5.2016 Kuuselakeskuksen ravintolassa kokoontui Härmälän alueen asioista kiinnostunut runsaslukuinen, noin 70 henkilön porukka keskustelemaan yhteisistä asioista. Kokouksen olivat kutsuneet koolle Härmälän Martat, Härmälänrannan Asukasyhdistys, Lähitori Kuusela ja Likioma-projekti. Aluksi Likioma-projektin Arja Anttila toivotti kaikki lämpimästi tervetulleeksi tilaisuuteen. Tämän jälkeen toriraadin jäsen Anja Suhonen ja sosiaaliohjaaja Taru Malinen kertoivat Lähitori Kuuselan toriraadin mahdollisuuksista vaikuttaa ikäihmisten palveluihin alueella.

Härmälän alueen tapahtumatietojen tiedottamisesta oli kertomassa Marko Suvila Likioma-projektista. Hän ohjeisti kuinka tapahtumien järjestäjät voivat hyödyntää http://harmala-tapahtumat.fi -verkkosivua alueen ilmoitusasioissa.

Markon pitämän esityksen kalvosetti:

Etelä-Tampereen kehittäminen

Seuraavaksi siirryttiin keskustelemaan Etelä-Tampereen kehittämisestä. Tampereen kaupungin suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen kertoi kattavasti alueen tilanteesta sekä tulevaisuuden suunnitelmista liittyen esimerkiksi Lakalaivan hyvinvointikeskukseen.

Tampereen eteläinen palvelualue on iso ja haasteellinen alue. Sisko Hiltunen toi ilmi, että alueen kehittämisessä asiakaslähtöisyys sekä kulttuuri- ja terveyspalvelujen takaaminen kaikille ikäryhmille on keskeisessä asemassa. Asukkaiden tarpeita halutaan kuulla ja niihin yritetään vastata entistä paremmin. Pyrkimys on myös hakea tietämys kaikilta eri sektoreilta sekä kehittää aluetta yhdessä asukkaiden, yhdistysten, yritysten ja henkilöstön kanssa. Etelä-Tampereen palvelualue jakautuu neljään alueeseen, mikä tuo Hiltusen mukaan omat haasteensa alueen palvelurakenteen suunnittelulle. Etelän palvelualueella on 30 000 asukasta ja esimerkiksi Härmälän alueen kasvu tulee jatkumaan. Tavoitteena on muun muassa sähköisten palvelujen lisääminen sekä tilojen käytön tehostaminen.

Lähtitori -toimintamalliin kuuluu palveluohjausta ja neuvontaa, matalan kynnyksen palveluja, yhteisöllisiä tiloja sekä ryhmätoimintaa. Hyvinvointikeskuksista löytyy neuvontaa, kirjastopalvelut, perusterveydenhuollon palvelut, hyvinvointineuvola, nuorten ja ikäihmisten palvelut sekä kaupallisia palveluja. Tarkoituksena on mahdollistaa useamman asian hoitaminen samalla kerralla arjen sujuvuuden takaamiseksi. Etelän palvelualueen suunnitelmiin kuuluu Härmälän lähitori ja Lakalaivan hyvinvointikeskus sekä keskitetyt sairaala- ja sosiaalipalvelut Hatanpäällä sekä Sarviksessa. Kehittämissuunnitelma alueen palveluista viedään kaupunginhallituksen suunnittelukokoukseen lokakuussa 2016.

Apulaispormestari Mikko Aaltonen kertoi Tampereen kaupungin kasvualueen sijoittuvan Pirkkalan alueen suuntaan. Hän esitti huolensa siitä, että Multisillan ja Peltolammin alueen palvelujen kehitys tulee saada ajan tasalle, jotta tulevaisuudessa palvelujen kysyntään voidaan vastata. Lakalaivaan tulee tulevaisuudessa hyvinvointikeskus. Tällä hetkellä ajatellaan, että koska Eteläiselle alueelle rakennetaan lisää asuntoja, tulee myös alueen palvelujen saatavuus taata. Aaltonen piti erittäin tärkeänä, että poikittaisliikenne saadaan toimimaan hyvin, jotta Lakalaivan suuntaan pääsee kulkemaan helposti.

Muutamia otteita keskustelusta

Ensin kysyttiin Härmälän alueen apteekkipalveluista. Lähialueiden apteekkien tavoitettavuus on parantunut, kun Partolan Citymarkettiin avattiin uusi apteekki.

Härmälään suunnitteilla olleesta uimahallista kysyttiin ja toivottiin, että uimahallihanke vielä toteutuisi. Asukkaat pitävät uimahallia tärkeänä kaikenikäisten liikuntapaikkana alueella. Aaltonen kertoi, että yksityisen toimijan piti tulla toteuttamaan alueelle uimahallia, mutta asiasta ei päästy sopimukseen, joten hanke on toistaiseksi jäissä. On kuitenkin mahdollista, että asia otetaan myöhemmin esille uudestaan.

Kuuselankeskuksen läheisyydessä olevaan rantaan toivottiin pöytää ja penkkiä. Tähän Aaltonen tarttui heti ja totesi, että eiköhän kaupungilta löydy sopivat kalusteet kunhan tarkempi paikka selvitetään.

Tuotiin esille myös huoli siitä, että koska Härmälän alueella on pienempiä keskuksia, niin sopiiko sama palvelukeskusmalli tänne. Voisiko Lakalaivan lisäksi olla hyvinvointikeskus lähempänä?

Osallistujat antoivat palautetta Härmälän alueen liikennejärjestelyistä, ja liikenteestä heräsi runsaasti keskustelua. Alueella on paljon ikäihmisiä ja liikuntarajoitteisia, joille sujuva ja turvallinen kulkeminen on tärkeää. Asukkaat kokevat, että liikenne on haasteellista esimerkiksi Nuolialantiellä, jossa pyöräilijät kulkevat kovaa vauhtia.

Asukkaat myös ihmettelivät, miksei kaupalle järjestetä turvallista kulkuväylää. Mietittiin, että ratkaisun löytämiseksi tulisi selvittää kenen vastuulla asia on. Ilmeisesti kiinteistön omistaa yritys eikä kaupungilla ole valtuuksia tehdä kulkujärjestelyjä alueelle.

Tilaisuuteen osallistujat kysyivät myös Härmälän kirjaston kohtalosta. Sisko Hiltunen kertoi, ettei kirjastoista ole tehty vielä päätöksiä. Tällä hetkellä alueella on viisi kirjastoa, joka on aika paljon. Hän mainitsi, että jatkossa kirjastot ovat todennäköisesti osittain itsepalvelukirjastoja, jotta palvelujen saatavuuden taso pystytään pitämään korkeana. Yleisöstä tuli puheenvuoro lähikirjastopalvelujen tärkeydestä kaikille ikäluokille sekä lähikirjastojen tärkeydestä alueiden kohtaamispaikkoina. Lähikirjastojen toivottiin säilyvän ja keskusteltiin siitä, että asiaa voi edistää osaltaan käyttämällä lähikirjaston palveluja.

Yhdessä eteenpäin

Jos asukkailla on ideoita Härmälän alueen kehittämiseen liittyen, niin lokakuussa 2016 tehtävään kehittämissuunnitelmaan voi esittää näkemyksiä ja kysymyksiä suunnittelupäällikkö Sisko Hiltuselle (sisko.hiltunen@tampere.fi) tai Etelä-Alvarin vuorovaikutussuunnittelija Aija Karttuselle (aija.karttunen@tampere.fi).

Tilaisuuden tunnelma oli avoin ja paikallaolijat esittivätkin Mikko Aaltoselle ja Sisko Hiltuselle monia kysymyksiä. Keskustelua heräsi mukavasti ja Hiltunen kirjasi kaikki esille tulleet toiveet ylös. Hän korosti, että tilaisuudessa annettu palaute menee varmasti eteenpäin. Seuraavana päivänä oli jo tiedossa työryhmän kokous, jossa liikenteeseen liittyvä palaute otetaan esille.

Mikä ihmeen toriraati?

Toriraati on osa Lähitori Kuuselaa. Se on perustettu Tampereen kaupungin aloitteesta, jotta Härmälän alueen asukkaat saavat äänensä kuuluviin. Toriraadin kautta asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa ikäihmisten palveluihin. Tarkoituksena onkin, että palvelut saataisiin sellaisiksi kuin niiden käyttäjät haluavat.

Toriraadin jäsenet on valittu palvelujen käyttäjien edustajista tai muuten alueen palvelut tuntevista. Mukaan on myös kutsuttu ikäihmisten palveluja tuottavia sekä kehittäviä tahoja. Näin palvelujen käyttäjät ja tuottajat kohtaavat ja voivat yhdessä kehittää alueen toimintoja. Alla olevat henkilöt on kutsuttu toriraatiin edustamaan alueen palveluja tuottavia ja kehittäviä tahoja.

Tampereen Kaupunkilähetys ry: Toiminnanjohtaja Päivi Karjalainen ja Petäjäkodin johtaja Anne Peltola

Pirkanmaan Senioripalvelut Oy: Toimitusjohtaja Tiina Raiski, Kuuselakeskuksen johtaja Outi Hietanen ja Kuuselakeskuksen sosiaaliohjaaja Taru Malinen

Tampereen kaupunki: Vanhusneuvoston esittelijäsihteeri Kirsi Nurmio

Likioma-projekti: Projektipäällikkö Arja Anttila

Toriraadin jäsenten nimiä ei ole tässä listassa. Jäsenet toivovat palautetta ja ideoita alueen asukkailta palveluihin liittyen.

Palautta voi jättää mm. suoraan alla luetelluille henkilöille:

Outi Hietanen, p. 050 530 8757 / outi.hietanen@tvpy.fi

Anne Peltola, p.040 755 2989 / anne.peltola@tamperecitymission.fi

Taru Malinen, p. 044 710 9598 / taru.malinen@tvpy.fi

Toriraadin muistiot ovat julkisia ja nähtävillä osoitteessa: http://www.pirkanmaansenioripalvelut.fi/paivatoiminta/lahitori-kuusela/

Tilannetiedotus 18.3.2016: Härmälän alueen tapahtumatietojen hallinnan tilasta

Verkkosivulla http://harmala-tapahtumat.fi/ hyödynnetään nykyään tapahtumatietojen esittämiseen messis.fi palvelun tarjoamaa iframe koodia. Sivusto näyttää kaikki messis palvelun tapahtumat, joiden tietoihin on merkitty postinumeroksi 33900.
Myöskin tapahtumatietojen hallinta on keskitetty Likioman ja Lähitori Kuuselan toimesta messis palveluun. Toki tapahtumia tiedotetaan myös muissa medioissa.

Messis palvelu on ilmainen tapahtumatietojen ilmoittajalle, myös sivustolle asennettava iframe koodinpätkä on ilmainen (tilanne 18.3.2016).

Linkki vertailutaulukkoon, jossa näkyy harmala-tapahtuma sivuston toteutuksien ominaisuudet ja huomiot. Voit jättää kommentin taulukkoon.

Ohjeistus tapahtumatietojen julkaisemiseen messis.fi palvelussa.

Keväällä on tarkoitus kutsua alueen toimijoita keskustelemaan sivuston kehittämisestä ja mitä tarpeita esiintyy tiedottamiseen.

 

Neulekahvilassa tapahtuu

Neulekahvila kokoontuu Härmälän kirjastossa (Nuolialantie 47, 33900 Tampere) joka toinen tiistaisin klo 16.30-18.00.

Kevään ohjelma ja tapaamisten aiheet:

19.1.2016 kevään suunnitttelu

2.2.2016 villasukat; mallit ja niksit jakoon

16.2.2016 lapaset; mallit ja niksit jakoon

8.3.2016 pääsisäismunien koristelu eri tavoin

22.3.2016 yhteisteoksen aloitus

5.4.2016 yhteisteoksen valmistus

19.4.2016 niksit jakoon

Näyttely Härmälän kirjastossa

Jäitkö miettimään, mikä yhteisteos on?  No, tuunaamme käytöstä poistettuja apuvälineitä neulegraffiteilla.

Tervetuloa mukaan iloiseen porukkaan

Jos haluat kysyä jotain, niin ota yhteyttä Arjaan puh. 0400 172 528.

kruunu