Jaakko Valvanne hyte.fi kysymys- ja vastaussivustosta: “Tämä on todella hyvä idea. Hienoa!”

Haastattelukysymyksiä Jaakko Valvanteelle

Tässä kirjoituksessa on poimintoja Markon ja Tampereen yliopiston geriatrian professori Jaakko Valvanteen kanssa käydystä keskustelusta liittyen hyte.fi kysymys- ja vastaussivustoon. Jaakko Valvanteesta kannattaa lukea lisää YLEn Jaakko Valvanne: Vanhustyö tarvitsee iloista vallankumousta -kirjoituksesta.

Olin onnekas, kun sain sovittua kiireisen Jaakko Valvanteen kanssa puolen tunnin keskusteluajan. Sivusto oli hänelle entuudestaan tuttu Likioma-projektin (2013-2016) ohjausryhmän kokouksista ja hän oli myöskin käynyt tutustumassa uudestaan sivustoon ennen keskustelua.

Aluksi tiedustelin Valvanteelta millainen käsitys hänellä on kentällä hoitotyötä tekevien ammattilaisten osaamisesta liittyen apuvälineisiin ja mistä he löytävät tietoa erilaisista apuvälineistä. Valvanne vastasi, että suurin osa ammattilaisten tiedonhausta liittyen apuvälineisiin tapahtuu todennäköisesti hakukoneiden avulla ja pohjatietona apuvälineistä ovat opinnot. Hän myös mainitsi, että harvempi ihminen lähtee hakemaan apua ammattilaisilta pieniin arjen haasteisiin, joita apuvälineillä voisi helpottaa. Valvanne pitää tärkeänä, että apuvälinetietoa on kattavasti ja helposti saatavilla. Kuulemma hyte.fi sivustolla hyödynnettävä yhteisöllinen sisällöntuotanto on juurikin sitä uutta mitä kaivataan kentälle. Yhteisöllisellä sisällöntuotannolla tarkoitetaan sitä, että kuka tahansa voi tuottaa sisältöä ja kuka tahansa voi arvioida sekä äänestää sisältöä.

Keskustelimme Valvanteen kanssa myös hyte.fi sivuston sisällöstä ja sen laadusta. Olimme yhtä mieltä, että sivusto tarvitsee pikaisesti ammattilaisia tuottamaan sisältöä, sillä vasta laaja sisältö osoittaa sivuston toimivuuden ja tarpeen käytännössä. Valvanne oli haltioissaan Flickr-palvelusta löytyvistä videoista ja siitä kuinka lyhyillä, yksinkertaisilla videoilla voidaan esitellä apuvälineiden käyttöä. Kerroin siinä samalla miksi on tärkeää, että videot ovat julkaistu avoimen tiedon Creative Commons -lisenssillä. Lisensoinnilla mahdollistetaan, että kuka tahansa voi hyödyntää videoita ei-kaupallisessa tarkoituksessa ilman, että tarvitsee kysyä tekijöiltä erikseen lupaa, jota nykyinen tekijänoikeuslaki edellyttää. Tämä tieto oli Valvanteelle uutta.

Apuvälinevideoita hytefi ryhmässä Flickr-palvelussa

Apuvälinevideoita hytefi ryhmässä Flickr-palvelussa

Valvanne näki tärkeänä, että kaikki sosiaali- ja terveysalan opiskelijat hyödyntäisivät sivustoa opinnoissa ja työelämässä. Hän piti hyvänä ominaisuutena sitä, että aktiivisuudesta hyte.fi sivustolla palkitaan pisteillä ja käyttäjäprofiilin kautta näkyy tiedot, joilla voi todistetusti osoittaa aktiivisuuden ja osaamisen.

hyte.fi sivustolla Marko Suvila käyttäjän käyttäjäprofiilin aktiivisuustietoja

hyte.fi sivustolla Marko Suvila käyttäjän käyttäjäprofiilin aktiivisuustietoja

Keskustelun lopuksi kyselin Valvanteelta kantaa mikä toimija olisi hyvä jatkamaan hyte.fi sivuston tai idean jatkokehittämistä. Hänen mielestään sopiva jatkaja olisi Vanhustyön keskusliitto (VTKL).
Minulle keskustelusta jäi hyvä mieli ja sain lisää tsemppiä asian työstämiseksi eteenpäin.

Tabletin käytöstä innostunut Kaija kertoi uudesta aluevaltauksesta.

Likiomassa vieraili tabletin käytöstä innostunut Kaija.

Kaikki lähti siitä, kun Kaija oli juttelemassa matkapuhelimen vaihtamisesta päivittäistavarakaupassa puhelinoperaattorin edustajan pisteellä. Myyjä ehdotti siinä samalla, että tabletti voisi toimia internetin selailussa eikä sitä saa sekaisin niin kuin tietokonetta. Tabletti lähti mukaan liikkeestä. Kaijan aloittamista tuki merkittävästi lähipiiri, erityisesti hänen vävynsä tekemä pohjatyö säätämällä tabletin asetukset kuntoon ja eri sovellusten asennus. Asennekin vaikutti käyttöönottoon myönteisesti, sillä häneltä löytyi rohkeutta “lähteä räpläämään” sekä tietenkin uteliaisuutta.

Tiedustelimme miten Kaija käyttää tablettia. Alla listaus käyttökohteista:

  • Vanhojen kuvien katseluun, joita vävy on skannannut vanhoista kuvista.
  • Käsityöohjeiden etsimiseen, joita tytär sitten tulostaa paperille.
  • Vieraskieliseen kirjallisuuteen tutustumiseen, kääntäjä on suurena apuna.
  • Etsii tietoa hyödyntäen puheella toimivaa Google hakua esim. ruokaohjeita, kukkien hoito-ohjeita
  • Yle Areenan ohjelmien katselu

Yhteydenpitoon hän ei vielä käytä tablettia.

Millaisia terveisiä lähetät muille?

“Rohkeasti räpläämään, tabletti ei mene solmuun.”

Likioma kouluttaa 2016

KAATUMINEN EHKÄISY_koulutus_syksy_2016

Kaatumisen ehkäisy

Fysioterapeutti Minna Nauhan mukaan ikääntyessä kehomme ei kestä enää kaatumista ja muita kolhuja samalla tavalla kuin nuorempana. Siksi kaatumisen aiheuttamat vammat voivat ikääntyessä olla vakavampia. Hyvällä kaatumisten ehkäisyllä voidaan tutkitusti pienentää kaatumisriskiä ja näin ollen turvata ikääntyneen kotona pärjääminen pidempään. Kaatumisriskeihin vaikuttamalla voidaan myös lisätä ikääntyneen turvallisuutta liikkuessa, parantaa hänen elämänlaatuaan sekä vähentää muun muassa kaatumisen aiheuttamien sairaalajaksojen määrää. Kaatumisen ehkäisy koostuu useista eri osa-alueista, joista keskeisimmät ovat ikääntyneen oman tietoisuuden lisääminen sekä säännöllinen liikuntaharjoittelu. Likioman kaatumisen ehkäisy -ryhmässä keskitytään erityisesti näiden kahden osa-alueen tukemiseen.

Pysytääs pystyssä

Likioma-projektiin kehitetyn kaatumisen ehkäisy -ryhmän tavoitteena on lisätä ikääntyvien omaa tietoisuutta kaatumisiin vaikuttavista tekijöistä sekä tukea heidän liikuntaharjoitteluaan osana kaatumisten ehkäisyä. Ryhmän ohjelma muodostuu kahdeksasta kaatumisen ehkäisyyn liittyvästä teemasta, jotka toistuvat kiertävänä kahden kuukauden mittaisena syklinä.

KAATUMISEN EHKÄISY – vertaisohjaajakoulutus

Likioma-projekti ja Lähitori Kuusela järjestävät koulutusta, joka antaa ryhmän ohjaajalle tarvittavat tiedot ikääntyneiden kaatumisen ehkäisy – liikuntaryhmän ohjaamiseen. Koulutukseen tulevalla ei tarvitse olla alan koulutusta tai aikaisempaa kokemusta liikunnallisten ryhmien ohjaamisesta. Riittää, että olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena ikäihmisten kanssa. Meiltä saat tarvittavan koulutuksen ja materiaalipaketin, jonka avulla on helppo lähteä aloittamaan ohjausta. Tuemme sinua aloituksessa ja sinulla on nimetty työntekijä, jonka puoleen voit kääntyä tarvittaessa.

Tutustu alla olevaan ohjelmaan ja tervetuloa mukaan innostavaan porukkaan.

_______________________________________________________________________________

KAATUMISEN EHKÄISY -vertaisohjaajakoulutus

Järjestäjät: Likioma-projekti ja Lähitori Kuusela

Paikka: Kuuselakeskus, Nuolialantie 46, 33900 Tampere

Ohjelma

22.9. klo. 10.00–12.00 Vapaaehtoisena toimiminen ja ohjaajuus

sosiaaliohjaaja Taru Malinen ja projektityöntekijä Maarit Kurunmäki

23.9. klo. 10.00–12.00 Kaatumisen ehkäisy ja ryhmän ohjaaminen

fysioterapeutti Minna Nauha ja fysioterapeutti Jesse Asikainen

29.9. klo. 10.00–14.00 Tasapaino, fysioterapeutti Minna Nauha

30.9. klo. 10.00–14.00 Lihaskunto, fysioterapeutti Jesse Asikainen

14.0015.00 Miten tästä eteenpäin?

projektipäällikkö Arja Anttila ja projektityöntekijä Maarit Kurunmäki

Kouluttajina:

fysioterapeutti Minna Nauha

fysioterapeutti Jesse Asikainen

sosiaaliohjaaja Taru Malinen

projektityöntekijä Maarit Kurunmäki

projektipäällikkö Arja Anttila

Katumisen ehkäisy –vertaisohjaajakoulutus antaa ryhmän ohjaajalle tarvittavat tiedot ikääntyneiden liikuntaryhmän ohjaamiseen sekä edistää kaatumisen ehkäisyä. Kaatumisen ehkäisy materiaalipankki on fysioterapeutti Minna Nauhan kokoama. Materiaalipankissa on hyödynnetty tutkittua tietoa ja sen koostamishetkellä voimassa olleita suosituksia.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 9.9.2016 mennessä Arjalle, puh. 0400 172 528, arja.anttila@likioma.fi

 

Härmälän alueen Kyläkokous 23.5.2016

Härmälän alueen Kyläkokous

Maanantaina 23.5.2016 Kuuselakeskuksen ravintolassa kokoontui Härmälän alueen asioista kiinnostunut runsaslukuinen, noin 70 henkilön porukka keskustelemaan yhteisistä asioista. Kokouksen olivat kutsuneet koolle Härmälän Martat, Härmälänrannan Asukasyhdistys, Lähitori Kuusela ja Likioma-projekti. Aluksi Likioma-projektin Arja Anttila toivotti kaikki lämpimästi tervetulleeksi tilaisuuteen. Tämän jälkeen toriraadin jäsen Anja Suhonen ja sosiaaliohjaaja Taru Malinen kertoivat Lähitori Kuuselan toriraadin mahdollisuuksista vaikuttaa ikäihmisten palveluihin alueella.

Härmälän alueen tapahtumatietojen tiedottamisesta oli kertomassa Marko Suvila Likioma-projektista. Hän ohjeisti kuinka tapahtumien järjestäjät voivat hyödyntää http://harmala-tapahtumat.fi -verkkosivua alueen ilmoitusasioissa.

Markon pitämän esityksen kalvosetti:

Etelä-Tampereen kehittäminen

Seuraavaksi siirryttiin keskustelemaan Etelä-Tampereen kehittämisestä. Tampereen kaupungin suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen kertoi kattavasti alueen tilanteesta sekä tulevaisuuden suunnitelmista liittyen esimerkiksi Lakalaivan hyvinvointikeskukseen.

Tampereen eteläinen palvelualue on iso ja haasteellinen alue. Sisko Hiltunen toi ilmi, että alueen kehittämisessä asiakaslähtöisyys sekä kulttuuri- ja terveyspalvelujen takaaminen kaikille ikäryhmille on keskeisessä asemassa. Asukkaiden tarpeita halutaan kuulla ja niihin yritetään vastata entistä paremmin. Pyrkimys on myös hakea tietämys kaikilta eri sektoreilta sekä kehittää aluetta yhdessä asukkaiden, yhdistysten, yritysten ja henkilöstön kanssa. Etelä-Tampereen palvelualue jakautuu neljään alueeseen, mikä tuo Hiltusen mukaan omat haasteensa alueen palvelurakenteen suunnittelulle. Etelän palvelualueella on 30 000 asukasta ja esimerkiksi Härmälän alueen kasvu tulee jatkumaan. Tavoitteena on muun muassa sähköisten palvelujen lisääminen sekä tilojen käytön tehostaminen.

Lähtitori -toimintamalliin kuuluu palveluohjausta ja neuvontaa, matalan kynnyksen palveluja, yhteisöllisiä tiloja sekä ryhmätoimintaa. Hyvinvointikeskuksista löytyy neuvontaa, kirjastopalvelut, perusterveydenhuollon palvelut, hyvinvointineuvola, nuorten ja ikäihmisten palvelut sekä kaupallisia palveluja. Tarkoituksena on mahdollistaa useamman asian hoitaminen samalla kerralla arjen sujuvuuden takaamiseksi. Etelän palvelualueen suunnitelmiin kuuluu Härmälän lähitori ja Lakalaivan hyvinvointikeskus sekä keskitetyt sairaala- ja sosiaalipalvelut Hatanpäällä sekä Sarviksessa. Kehittämissuunnitelma alueen palveluista viedään kaupunginhallituksen suunnittelukokoukseen lokakuussa 2016.

Apulaispormestari Mikko Aaltonen kertoi Tampereen kaupungin kasvualueen sijoittuvan Pirkkalan alueen suuntaan. Hän esitti huolensa siitä, että Multisillan ja Peltolammin alueen palvelujen kehitys tulee saada ajan tasalle, jotta tulevaisuudessa palvelujen kysyntään voidaan vastata. Lakalaivaan tulee tulevaisuudessa hyvinvointikeskus. Tällä hetkellä ajatellaan, että koska Eteläiselle alueelle rakennetaan lisää asuntoja, tulee myös alueen palvelujen saatavuus taata. Aaltonen piti erittäin tärkeänä, että poikittaisliikenne saadaan toimimaan hyvin, jotta Lakalaivan suuntaan pääsee kulkemaan helposti.

Muutamia otteita keskustelusta

Ensin kysyttiin Härmälän alueen apteekkipalveluista. Lähialueiden apteekkien tavoitettavuus on parantunut, kun Partolan Citymarkettiin avattiin uusi apteekki.

Härmälään suunnitteilla olleesta uimahallista kysyttiin ja toivottiin, että uimahallihanke vielä toteutuisi. Asukkaat pitävät uimahallia tärkeänä kaikenikäisten liikuntapaikkana alueella. Aaltonen kertoi, että yksityisen toimijan piti tulla toteuttamaan alueelle uimahallia, mutta asiasta ei päästy sopimukseen, joten hanke on toistaiseksi jäissä. On kuitenkin mahdollista, että asia otetaan myöhemmin esille uudestaan.

Kuuselankeskuksen läheisyydessä olevaan rantaan toivottiin pöytää ja penkkiä. Tähän Aaltonen tarttui heti ja totesi, että eiköhän kaupungilta löydy sopivat kalusteet kunhan tarkempi paikka selvitetään.

Tuotiin esille myös huoli siitä, että koska Härmälän alueella on pienempiä keskuksia, niin sopiiko sama palvelukeskusmalli tänne. Voisiko Lakalaivan lisäksi olla hyvinvointikeskus lähempänä?

Osallistujat antoivat palautetta Härmälän alueen liikennejärjestelyistä, ja liikenteestä heräsi runsaasti keskustelua. Alueella on paljon ikäihmisiä ja liikuntarajoitteisia, joille sujuva ja turvallinen kulkeminen on tärkeää. Asukkaat kokevat, että liikenne on haasteellista esimerkiksi Nuolialantiellä, jossa pyöräilijät kulkevat kovaa vauhtia.

Asukkaat myös ihmettelivät, miksei kaupalle järjestetä turvallista kulkuväylää. Mietittiin, että ratkaisun löytämiseksi tulisi selvittää kenen vastuulla asia on. Ilmeisesti kiinteistön omistaa yritys eikä kaupungilla ole valtuuksia tehdä kulkujärjestelyjä alueelle.

Tilaisuuteen osallistujat kysyivät myös Härmälän kirjaston kohtalosta. Sisko Hiltunen kertoi, ettei kirjastoista ole tehty vielä päätöksiä. Tällä hetkellä alueella on viisi kirjastoa, joka on aika paljon. Hän mainitsi, että jatkossa kirjastot ovat todennäköisesti osittain itsepalvelukirjastoja, jotta palvelujen saatavuuden taso pystytään pitämään korkeana. Yleisöstä tuli puheenvuoro lähikirjastopalvelujen tärkeydestä kaikille ikäluokille sekä lähikirjastojen tärkeydestä alueiden kohtaamispaikkoina. Lähikirjastojen toivottiin säilyvän ja keskusteltiin siitä, että asiaa voi edistää osaltaan käyttämällä lähikirjaston palveluja.

Yhdessä eteenpäin

Jos asukkailla on ideoita Härmälän alueen kehittämiseen liittyen, niin lokakuussa 2016 tehtävään kehittämissuunnitelmaan voi esittää näkemyksiä ja kysymyksiä suunnittelupäällikkö Sisko Hiltuselle (sisko.hiltunen@tampere.fi) tai Etelä-Alvarin vuorovaikutussuunnittelija Aija Karttuselle (aija.karttunen@tampere.fi).

Tilaisuuden tunnelma oli avoin ja paikallaolijat esittivätkin Mikko Aaltoselle ja Sisko Hiltuselle monia kysymyksiä. Keskustelua heräsi mukavasti ja Hiltunen kirjasi kaikki esille tulleet toiveet ylös. Hän korosti, että tilaisuudessa annettu palaute menee varmasti eteenpäin. Seuraavana päivänä oli jo tiedossa työryhmän kokous, jossa liikenteeseen liittyvä palaute otetaan esille.